Palvelut

Palvelut

Asianajotoimisto Takomo Oy:ssä hoidetaan pääasiallisesti riita- ja rikosasioiden oikeudenkäyntejä sekä sovitteluja. Asianajajan tulee aina kartoittaa oikeudenkäyntiasioissa myös sovinnon mahdollisuus, joten erilaisten ristiriitojen ja ongelmien ratkaiseminen on luonteva ja olennainen osa työtämme. Asianajaja osaa valita oikean strategian sekä oikeudenkäyntiin että sovitteluun.

Asianajotoimisto Takomo Oy tarjoaa laadukkaan ja kokonaisvaltaisen ratkaisun asiakkaan ongelmaan. Asiakkaiden tilanteet voivat olla hyvin erilaisia, ja jokainen asiakas ansaitsee juuri hänelle räätälöidyn ratkaisun. Uskomme kovaan työhön ja rautaiseen ammattitaitoon. Näillä työkaluilla rakennetaan luja luottamus asiakkaan ja asianajajan välille.

Hoidamme toimeksiantoja koko Suomessa. Neuvottelut voidaan järjestää myös virka-ajan ulkopuolella toimistolla tai etäyhteyksin.

ikoni_RIKOS

RIKOSOIKEUS

Avustamme sekä rikoksesta epäiltyjä että uhreja kaikissa rikosasioissa. Kun ihminen joutuu osaksi rikosprosessia, hänellä on usein mielessä monia kysymyksiä. Kerromme asiakkaalle prosessin kulun esitutkinnasta oikeudenkäyntiin saakka. Tilaamme kaikki tarvittavat materiaalit, ja selvitämme mahdollisuutesi oikeusapuun tai vakuutuksen oikeusturvaan.

RIITA-ASIAT

Ihminen voi joutua riita-asian osalliseksi monessa eri elämäntilanteessa: asuntokauppa voi mennä pieleen, remontti ei suju toivotulla tavalla tai tuote ei vastaa luvattua. Näissä ongelmatilanteissa kartoitamme asiakkaan tilanteen ja neuvomme, kannattaako asia viedä tuomioistuimeen. Laadimme jokaisen dokumentin asiakkaan puolesta sekä hoidamme yhteydenpidon viranomaisiin.

SOVITTELU

Erilaiset sovittelumenetelmät ovat yleistyneet oikeudenkäyntiasioissa viime vuosina, ja suurin osa riita-asioista sovitaan jossain vaiheessa prosessia. Sovittelu tarjoaa usein kokonaisvaltaisemman ja edullisemman ratkaisun kuin oikeudenkäynti. Sovitteluprosessissa asianajajalta vaaditaan neuvottelutaitoja, luovuutta ja sinnikyyttä.

OPETUS

Asianajotyön lisäksi teemme opetustyötä mm. lukioissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Koemme työmme mielekkäänä ja käymme mielellämme kertomassa esimerkiksi oppilaitoksissa, millaista asianajajan työ on. Lisäksi teemme pro bono -työtä lasten ja nuorten parissa.